Czytelnia

Artykuł Grażyny Tomczak na temat Zdrowia Psychicznego – czym jest i jak o nie dbać, który ukazał się w Biuletynie Gostynińskiego Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków Osób z Problemami Psychicznymi i Uzależnieniami w 2016 roku

Definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia jest następująca: zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu(dobrego samopoczucia). Przymiotnik psychiczny pochodzi od greckiego słowa … czytaj więcej