Aktualności

GRUPY TERAPEUTYCZNE

Ogłaszamy nabór do rocznej grupy psychoterapeutycznej dla młodzieży dopuszczającej się szeroko rozumianych zachowań ryzykownych oraz nieradzącej sobie z wyzwaniami adolescencji w obecnej sytuacji reżimu sanitarnego – spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych począwszy od stycznia 2021r. – prowadząca Monika Szymańska;

Organizujemy grupę wsparcia dla osób pomagających (rodzice dzieci i nastolatków, opiekunowie niepełnosprawnych osób, pracownicy socjalni, kuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci i lekarze); spotkania odbywać się będą raz w miesiącu przez 2 godziny.

Obecnie w naszym gabinecie prowadzona jest długoterminowa analityczna grupa psychoterapeutyczna dla osób dorosłych – prowadzona przez Tanię Nikiel

GRUPA SUPERWIZYJNA

Zapraszamy do grupy superwizyjnej psychoterapeutów chętnych pogłębić rozumienie prowadzonych przez siebie procesów psychoterapeutycznych oraz podzielić się z innymi swoim doświadczeniem. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w piątki w godzinach przedpołudniowych. Grupa superwizyjna prowadzona jest przez Tanie Nikiel

WAZNE: W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną terminy rozpoczęcia grup prowadzonych „twarzą w twarz” mogą zostać przesunięte na późniejszy termin. Jednocześnie informujemy, że grupy już trwające prowadzone są w formie online.