Aktualności

Zespół diagnostyczny

W naszym gabinecie przyjmuje doświadczony i w pełni wyszkolony zespół diagnozujący całościowe zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży, w skład którego wchodzą: dr M. Grygo, dr M. Włoczeska i dr D. Wiszejko-Wierzbicka.

Grupy Terapeutyczne

* „Na krawędzi” – Jesteśmy organizatorami autorskich zajęć psychoterapeutycznych dla młodzieży dopuszczającej się szeroko rozumianych zachowań autoagresywnych (eksperymentującej z narkotykami, samookaleczającej się, przejawiającej ryzykowne zachowania seksualne i inne) – spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych przez rok; warunkiem uczestnictwa młodzieży w grupie są comiesięczne spotkania grupowe rodziców (spotkania weekendowe) lub ich uczestnictwo w grupie cotygodniowej (informacje poniżej) – prowadzące: Gabriela Kondej i Tania Nikiel;

* „Pod górę” – Organizujemy roczną grupę wsparcia dla rodziców nastolatków nadużywających substancji psychoaktywnych (narkotyki, „dopalacze”) oraz przejawiających zachowania autoagresywne (samookaleczenia, zachowania ryzykowne).Spotkania odbywać się będą regularnie raz w tygodniu przez 1,5 godziny – prowadząca: Dorota Wiszejko-Wierzbicka;

* „Głęboka Woda” – Organizujemy autorską analitycznie zorientowaną grupę wsparcia dla osób pomagających (rodzice i opiekunowie dzieci oraz dorosłych niepełnosprawnych osób, pracownicy socjalni, kuratorzy, psycholodzy, terapeuci i lekarze niebędący w szkoleniu psychoterapeutycznym); spotkania odbywają się cotygodniowo w małej grupie przez 1,5 godziny przez okres 2-3 lat –prowadzące: Tania Nikiel i Dorota Wiszejko-Wierzbicka.