Aktualności

KONSULTACJE:

Badaniem relacji Rodzic–Dziecko w przypadku rodzin adopcyjnych zajmuje się Monika Szymańska.

Badaniem dziecka pod kątem Całościowych Zaburzeń Rozwoju zajmują się lek. med. Małgorzata Włoczewska, dr n. med. Magdalena Grygo, mgr Anna Podkowińska-Jakubczyk i dr n. hum. Tania Nikiel

Diagnozą i badaniem dzieci pod kątem Wczesnego Wspomagania Rozwoju zajmuje się Izabela Wardecka.

Terapią i psychoterapią dzieci zajmują się Izabela Wardecka, Anna Podkowińska-Jakubczyk, Monika Szymańska, Małgorzata Drozd i Tania Nikiel.

Terapią i psychoterapią młodzieży i dorosłych zajmują się Gabriela Kondej, Magdalena Krakowian-Rząca, Renata Gładysz, Monika Szymańska, Marta Gumkowska, Agnieszka Wesołowska, Anna Podkowińska-Jakubczyk, Małgorzata Drozd, Tamara Pocent i Tania Nikiel.

GRUPY TERAPEUTYCZNE:

Ogłaszamy nabór do rocznej grupy psychoterapeutycznej dla młodzieży dopuszczającej się szeroko rozumianych zachowań ryzykownych oraz nieradzącej sobie z wyzwaniami adolescencji – spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych po utworzeniu się grupy – prowadząca Monika Szymańska;

Organizujemy grupę wsparcia dla osób pomagających (rodzice dzieci i nastolatków, opiekunowie niepełnosprawnych osób, pracownicy socjalni, kuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci i lekarze); spotkania odbywać się będą raz w miesiącu przez 2 godziny.

Obecnie w naszym gabinecie prowadzona jest długoterminowa analityczna grupa psychoterapeutyczna dla osób dorosłych, prowadzona przez Tanię Nikiel. Osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub na e-mail.

GRUPA SUPERWIZYJNA:

Zapraszamy do grupy superwizyjnej online psychoterapeutów chętnych pogłębić rozumienie prowadzonych przez siebie procesów psychoterapeutycznych oraz podzielić się z innymi swoim doświadczeniem. Spotkania odbywają się w piątki w godzinach przedpołudniowych. Grupa superwizyjna prowadzona jest przez Tanię Nikiel.