Jak pomagamy

Nasz Gabinet Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych to miejsce, w którym pomocy i wsparcia udzielają psychiatrzy, psychologowie i terapeuci z kompetencjami do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi i z doświadczeniem w terapii niemal wszystkich zaburzeń. Stosowane przez nas metody są zgodne z wiedzą psychiatryczną i psychologiczną i najnowszymi osiągnięciami w tych dziedzinach, dostosowywane do potrzeb osób poszukujących wsparcia.

Proponujemy:

  • psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • psychoterapię grupową młodzieży i dorosłych,
  • psychoterapię par i rodzin w podejściu systemowym,
  • diagnozę i leczenie psychiatryczne dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • poradnictwo psychologiczne oraz mediacje w sytuacjach trudnych,
  • diagnozę psychologiczną dzieci w różnym wieku (testy kompetencji poznawczych i osobowości),
  • diagnoza i terapia dysfunkcji seksualnych u młodzieży i dorosłych.

Udzielamy pomocy w formie: konsultacji terapeutycznej (psychologicznej) i psychiatrycznej, interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego, psychoterapii indywidualnej, małżeństw/par i grupowej. Zachęcamy do przeczytania opisów tych form terapii.

Organizujemy również cykliczne warsztaty i szkolenia tematyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W sytuacjach, gdy terapia jest niecelowa, a jest potrzeba wynegocjowania wspólnej decyzji w sytuacji konfliktowej, polecamy profesjonalne mediacje.