Komu pomagamy

W naszym Gabinecie Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych pomoc znajdą dzieci, młodzież i osoby dorosłe z różnorakimi zaburzeniami oraz znajdujące się w trudnej sytuacji czy nie radzące sobie z przeżytą traumą.

Pomagamy osobom dorosłym:

 • nieradzącym sobie z doświadczaną sytuacją kryzysową i zmagającym się z problemami adaptacyjnymi (narodziny dziecka, dojrzewanie, choroba, strata, kryzys, zdrada, przeprowadzka, żałoba),
 • doświadczającym trudnych relacji z ludźmi z otoczenia
 • doznającym niskiego poczucia własnej wartości czy poczucia osamotnienia
 • z zaburzeniami snu,
 • z zaburzeniami nastroju,
 • z zaburzeniami lękowymi,
 • z zaburzeniami odżywiania,
 • z zaburzeniami identyfikacji płciowej, doświadczającym trudności w relacjach seksualnych z partnerem oraz zaburzeń popędu seksualnego,
 • z zaburzeniami osobowości,
 • z zespołem Aspergera (konsultacje diagnostyczne, trening umiejętności społecznych, terapia),
 • osobami z traumą i wykorzystanymi seksualnie,
 • rodzinami i parami będącymi w konflikcie,
 • z rodzicami pragnącymi poprawić swoje relacje z dziećmi, borykającymi się z trudnościami wychowawczymi.

Udzielamy pomocy dzieciom, które:

 • doświadczają stresu w szkole i w relacjach z rówieśnikami,
 • zmagają się z problemami adaptacyjnymi wynikającymi z nieśmiałości lub z nadpobudliwości psychoruchowej,
 • mają znaczne problemy emocjonalne utrudniające im zwyczajne funkcjonowanie (np. mutyzm wybiórczy) lub zaburzenia psychiczne takie jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne,
 • cierpią na zespół Aspergera,
 • zmagają się z lękami separacyjnymi lub lękami nocnymi (np. powtarzające się koszmary senne),
 • u których zdiagnozowano zaburzenia odżywiania,
 • z moczeniem nocnym.