Zespół


Agnieszka Wesołowska – psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i czteroletnie szkolenie z Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Psychoterapii Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Kieruje jedną z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Zdrowia Psychicznego w Józefowie przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji, a także w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz licznych organizacjach pozarządowych.

Pracuje z młodzieżą i dorosłymi.


Dorota Wiszejko-Wierzbicka – doktor psychologii, seksuolog

Mediator w sprawach rodzinnych i rozwodowych. Wykładowca Uniwersytetu SWPS. Absolwentka Wydziału Psychologii UW i seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów podyplomowych z zakresu mediacji rodzinnych i małżeńskich na SWPS. Doświadczenie w pracy psychologicznej i seksuologicznej zdobywała m.in. w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy ul. Dolnej w Warszawie, Harvard Medical School w Bostonie, Fundacji Synapsis. Liderka Centrum Badawczo-Aktywizacyjnego Uniwersytetu SWPS „Młodzi w Centrum” LAB. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego (Instytut Analizy Grupowej IGA – „Rasztów” – podejście psychodynamiczne). Specjalizuje się w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz dobrostanu młodzieży i osób dorosłych.

Prowadzi terapię także w języku angielskim.


Gabriela Kondej – psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Pracuje na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale terapeutyczno-diagnostycznym, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej oraz w Bemowskim Telefonie Zaufania. Szkoliła się w Warszawskim Instytucie Psychoterapii oraz w Fundacji Inna Przestrzeń, a także w zakresie interwencji kryzysowej i mediacji. Prowadzi różne formy pracy z grupą, m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności i umiejętności społecznych czy technik kontroli stresu. Wspiera w szukaniu własnej drogi życiowej.

Pracuje z dziećmi w młodszym wieku szkolnym oraz z dorosłymi, także w języku angielskim.


Gabriela Pokorska – psycholog

Ukończyła studia psychologiczne na Warszawskim UKSW. Doświadczenie zdobywała m.in. podczas praktyk w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ośrodku specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Odbyła staż w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego. Przez wiele lat była członkiem grupy edukatorów seksualnych Ponton działającej przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoanalitycznego w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.

Zajmuje się poradnictwem psychologicznym i psychoterapią psychoanalityczną dorosłych oraz młodzieży, wspieraniem rozwoju osobowości, pracą nad poczuciem własnej wartości, trudnościami w kontaktach z innymi ludźmi. Pomaga osobom, które nie radzą sobie z przeżywaną stratą i silnymi emocjami.


Magdalena Grygo – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Szkolenie specjalizacyjne ukończyła w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie w roku 2011. W latach 2004–2012 związana zawodowo ze Szpitalem Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. Obecnie pracuje w Poradni Psychosomatycznej Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Małgorzata Włoczewska – specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Ukończyła dwuletni kurs Terapii Systemowej Rodzin pod kierownictwem prof. I. Namysłowskiej oraz czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Instytucie Neurologii i Psychiatrii pod kierownictwem prof. J. C. Czabały i prof. M. Kobayashi, akredytowane przez Polskie Towarzystwa Psychiatryczne i Psychologiczne. Przez lata pracowała w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci imłodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie k/Warszawy, gdzie założyła i kierowała Poradnią Zdrowia Psychicznego. W latach 2006–2007 pracowała w Klinice Nerwic IPiN w Warszawie. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Martyna Pawłowska – psychoterapeuta systemowy, pedagog

Absolwentka pedagogiki specjalnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Ukończyła czteroletni kurs terapii rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, szkolenie w zakresie mediacji w Dolnośląskim Ośrodku Mediacji, a także Studium Metod Psychokorekcyjnych oraz Studium Profilaktyki Uzależnień w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym. Odbyła staż w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym „Kontrakt” oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracuje jako terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Doświadczenie zdobywała w pracy środowiskowej na rzecz rodzin i młodzieży zagrożonej marginalizacją, prowadząc warsztaty dla osób uzależnionych oraz jako asystent rodziny. CzłonekPolskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Pracuje w ujęciu systemowym z młodzieżą powyżej 12 roku życia oraz z dorosłymi, z rodzinami i parami będącymi w konflikcie, z rodzicami pragnącymi poprawić swoje relacje z dziećmi.


Tania Nikiel – doktor psychologii, psychoterapeuta, analityk grupowy

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowe szkolenie z analizy grupowej i psychoterapii psychoanalitycznej w IGA „Rasztów” oraz następujące kursy: z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży przy SPPDM (PTPP), z obserwacji niemowląt metodą E. Bick u Ory Dresner oraz warsztaty z Play Therapy u Emmy McBride (z Wielkiej Brytanii). W latach 1998–2000 zajmowała się interwencją kryzysową i poradnictwem psychologicznym. W latach 2000–2007 pracowała na zamkniętym oddziale psychiatrycznym przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji. Od 2006 roku prowadzi prywatną praktykę, od 2009 roku– Gabinet Psychoterapii przy ul. Paryskiej. Przez lata współpracowała z Centrum Psychoterapii BEN, Poradniami ProPsyche w Warszawie oraz PZP dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Współpracuje z WSAP w Białymstoku i SWPS w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Analizy Grupowej oraz Towarzystwa Na Rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz (The International Society for Psychological and SocialApproaches to Psychosis).

Prowadzi terapię także w języku bułgarskim.

NASI WSPÓŁPRACOWNICY

Agnieszka Łukasiewicz – specjalista psychiatra dorosłych, psychoterapeuta

Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Koordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuje z osobami od 18 roku życia. Przyjmuje w soboty.

Grażyna Tomczak – psychoterapeuta

Ukończyła studia pielęgniarskie oraz czteroletnie szkolenie z analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej IGA Rasztów. Jest w trakcie kończenia szkolenia z Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży, afiliowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobywała głównie jako terapeuta w szpitalach psychiatrycznych oraz poradniach zdrowia psychicznego na terenie Płocka i Gostynina, pracując z osobami z psychozami oraz z dziećmi zmagającymi się ze znacznymi problemami emocjonalnymi i rozwojowymi. Pracuje także z dorosłymi.

Współpracuje z naszym gabinetem w ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów dla profesjonalistów i osób zainteresowanych własnym rozwojem.