Warsztaty i szkolenia

W naszym Gabinecie Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych pracujemy nie tylko nad rozwiązaniem konkretnych problemów osób, które szukają u nas pomocy. Oferujemy także wsparcie dla dzieci i dorosłych w postaci warsztatów i szkoleń. W ich trakcie uczymy się rozpoznawać różne postawy, zachowania, emocje, które stają się źródłem problemów, i radzić sobie z nimi.

Organizujemy cykliczne warsztaty:

  • dla dzieci w wieku 7-12 lat z radzenia sobie ze stresem – prowadząca: Gabriela Kondej;
  • dla młodzieży gimnazjalnej z kompetencji społecznych i asertywności – prowadząca: Gabriela Kondej;
  • dla kobiet w ciąży i młodych mam o tym, jak budować relację z dzieckiem i odnaleźć siebie w zmieniającej się rzeczywistości – prowadząca Tania Nikiel;
  • dla rodziców mających problemy wychowawcze – prowadzące: Małgorzata Włoczewska, Martyna Pawłowska i Tania Nikiel;
  • dla rodziców dzieci nadpobudliwych – prowadzące: Agnieszka Wesołowska i Gabriela Kondej.

Od września 2017r. rozpoczynamy roczny cykl szkoleń tematyczno-klinicznych dla pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych na temat psychopatologii i psychoterapii analitycznej dzieci i młodzieży – szkolenie prowadzone przez T. Nikiel i M. Włoczewską

Od stycznia 2018r rozpoczynamy roczne podyplomowe szkolenie dla osób pracujących w rodzinnych domach dziecka i placówkach zawodowo zajmujących się opieką nad dziećmi, na temat pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży pozostających w pieczy zastępczej – szkolenie prowadzone przez G. Tomczak i T. Nikiel

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu!